سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر جمالی – دانشجوی دکتری آبخیزداری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
محمد مهدوی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

برای برآورد و برنامه ریزی منابع آب آبخیز باید حجم آب را که از بارش مازاد ایجاد می شود داشت. در برنامه ریزی منطقه ای در سطح اجمالی و وسیع و سریع با آمار محدود کاربرد مدلهای هیدرولوژیکی مناسب است ولی باید با دقت واسنجی شده باشند. دانستن دبی اوج علاوه بر اینکه ما را قادر به برنامه ریزی حجم آب می سازد می توان با خسارات احتمالی آن نیز مقابله کرد. برای این بررسی ده شکل کلی از مدلهای تجربی هیدرولوژیکی با مقایسه آر. اس. اس. انتخاب شد. آمار ۲۴ ساله دبی های اوج لحظه ای ایستگاههای حوزه برای دوره بازگشتهای ۲ و ۵ و۱۰و ۲۵ و۵۰ و۱۰۰ ساله استخراج شد. واسنجی با برنامه سالور انجام شد و با خطای ۵ درصد بهترین ضرایب برای مدلها و بهترین مدل برای حوزه به دست آمد.