سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه احمدی –
صدیقه امیرعلی اکبری –

چکیده:

پیامبراکرم (ص) می فرمایند: غریزه جنسی همیشه به همراه انسان است و از تولد تا مرگ وجود دارد، حتی در نوزادی که بر فطرت است . غریزه جنسی جزئی ازفطرت انسانی است که بایستی بدون رفتن به بیراهه در قالبی مطمئن و ایمن، مرتفع شود تا مبنای آرامشگردد و راه انسان را در رسیدن به انسانیت خویشهموار سازد. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی در رابطه با بهداشت جنسی :بهداشت جنسی عبارت : از یکپارچگی و هماهنگی میان ذهن ، احساس و جسم می باشد که جنبه های اجتماعی و عقلانی انسان را در مسیر ارتقاء شخصیت او سوق داده و منجر به ایجاد ارتباط و عشق می شود. ضرورت آموزش بهداشت جنسی در کودکان بیشاز ۸۰ هزار مورد در سالChild Sexual Abuse آمریکا) روی می دهد. یکمیلیون دختر نوجوان حامله می شوند. ۳ میلیون نوجوان به بیماریهای مقاربتی مبتلا می شوند. یک دختر از چهار دختر ، یکپسر از ۶ پسر قربانی نوعیSexual Abuse می شوند.میانگین سنal Abuse عSex 9 سالگی است انواعAbuse از لمسکردنهای نادرست ، نوازش کردن ، تماشا گری جنسی ( پورنوگرافی)، اجبار شدیدIn tercoursexمی باشد در آمریکا در سال ۲۰۰۳ از هر ۵ نوجوان یکنفر قبل ازپانزدهمین سال زندگیشIntercourse داشته است.