سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امین احمدپور – امور تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
منصور جوهری رنگ – امور تحقیق و توسعه مجتمع پتروشیمی بندر امام
پرویز دست نشان – بهره برداری واحد پلی اتیلن سبک مجتمع پتروشیمی بندر امام
ابراهیم ابراهیمی – بهره برداری واحد پلی اتیلن سبک مجتمع پتروشیمی بندر امام

چکیده:

مشکل فیزیولوژیک اصلی دررابطه با نوبت کاری الگوی تغییرات ۲۴ساعته بدن است که تغییر آن بسیار دشوار است بسیاری ازسازوکارهای بدن مانند میزان ضربان قلب میزان تنفس درجه حرارت بدن ترشح هورمونهای گوناگون و … ازالگوی سینوسی پیروی میکنند فرض کنید شخص به جای کاردرنوبت بامداد ۶بامداد تا ۲پس ازنیمروز درنوبت شب ۱۰شب تا ۶بامداد اغاز به کارمیکند تقریبا یک هفته طول می کشد تا الگوی عکس به دست اورد البته این الگوی اصلی هرگز به طور کامل وارونه نمی شود دامنه تغییرات سیرکادین درشخصی که درنوبت شب کارمی کند کمتر ازدامنه تغییرات سیرکاردین درافرادی است که دارای کارمتعارف هستند به بیان دیگر به نظر ناممکن است که بتوان باکاردرنوبت شب تطابق کاملی بهدست اورد