مقاله بهداشت روان سالمند در قرآن و حديث که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در سالمند از صفحه ۷۰ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بهداشت روان سالمند در قرآن و حديث
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمند
مقاله بهداشت رواني
مقاله اسلام
مقاله قرآن و حديث
مقاله معنويت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي فاضل
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني فراني عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسي بهداشت رواني سالمندان در قرآن و حديث بود.
روش بررسي: در اين پژوهش، مضامين مرتبط با بهداشت رواني سالمندان در قرآن و حديث شناسايي و با ساختاري آموزشي تدوين گرديد. در اين راستا قرآن کريم و کتب حديثي با استفاده از نرم افزار حديثي نور که مشتمل بر ۴۴۲ جلد کتاب حديثي است با استفاده از روش تحليل محتوا و کتابخانه اي مورد بررسي قرار گرفت. به خاطر دستيابي به نظريات بنيادين ديني مضامين از کتاب قرآن و کتب حديث که از متون و منابع اصلي ديني است گزينش گريد.
يافته ها: نتايج پژوهش شامل، تعريف سالمندي از نگاه اسلام، معرفي سالمند، جايگاه سالمند، حقوق سالمند، حق والدين سالمند بر فرزندان، حق سالمند بر حکومت، اخلاق، آداب سالمندي، رفتار با سالمند، رفتار با والدين سالمند، «بر» و احسان و شيوه هاي احسان و «بر» رفتار معروف و مناسب با والدين، گفتار کريمانه رفتار متواضعانه، صله رحم، نفقه، دعا و شکرگزاري است که در متن مقاله هر کدام به تفصيل بيان شده است.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج به دست آمده در قرآن و حديث مي توان نتيجه گرفت بهداشت رواني سالمندان از سه جنبه مورد توجه قرار گرفته است: ۱- سالمند از نگاه عموم مردم ۲- سالمند از نگاه حکومت ۳- سالمند از نگاه نقش والديني آنان.