سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا علی فلاح پور – دانشجوی کارشناس بهداشت محیط دانشگاه شهید بهشتی تهران
محمد تقی قانعیان – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

چکیده:

این مقاله به بررسی نقش بهداشت محیط و فعالیت انجام شده در زلزله بم همچنین بررسی کارایی این فعالیت ها در موقعیت های اضطراری مشابه می پذیرد . این مقاله بر اساس پژوهشهای انجام شده بر روی عملکرد گروه اعزامی از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به منطقه بم صورت پذیرفته است. حادثه زلزله بم ، از جمله حوادث غیر مترقبه ای بود که جهان را تحت تاثیر خود قرار داد ، متاسفانه تعداد تلفات در ان واحد بسیار زیاد بود بطوری که بیش از یک سوم جمعیت محل از بین رفتند ، شرایط ایجاد شده شرایط سخت و پیچیده ای بود که توجه ویژه ای را جهت کنترل آن می طلبید ، در این شرایط کنترل سلامت و بهداشت عمومی و روانی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار بود، بطوری که عدم توجه به این مهم می توانست دامنه خسارت ایجاد شده را به کل کشور بسط دهد که در آن هنگام شعله های این فاجعه عظیم نه تنها بم بلکه کل کشور را تحت تاثیر خود قرار می داد و فاجعه بسیار عظیم تر از زلزله بم را بوجود می آورد در شرایط ایجاد شده توجه به نکات مهم بهداشتی گامی مهم در جهت کاهش خسارات ایجاد شده و پیشگیری از گسترش بروز اپیدمی های بعدی می بود ، از جمله جنبه های بهداشتی که می توان از آن به عنوان مهمترین عامل در کنتذل بهداشت محیط در شرایط اضطرار نام برد مدیریت و کنترل کیفیت آب و دفع بهداشتی فاضلاب می باشد . آب و فاضلاب مساعدترین محیط برای رشد پاتوژنها و گسترش آنها می باشند ، هر چند که بحث کنترل آب و فاضلاب خود بسیار پیچیده می باشد اما این نکته را نباید از یاد برد که در حوادث غیر مترقبه ما با شرایط متفاوتی نسبت به شرایط عادی روبرو هستیم لذا آشنایی با نحوه عملکرد در چنین شرایط می تواند نقش مهمی د رکنترل و مدیریت بهداشتی شرایط اضطرار داشته باشد . در این مقاله ما به بررسی کیفیت فعالیتهای انجام شده در کنترل آب و فاضلاب در زلزله بم و کارائی و اثر بخشی آن در شرایط پرداخته ایم.