سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پرویز فرجی داور – شرکت توانیر

چکیده:

بیشترین تعداد حوادث و مرگ و میر ناشی از کار در صنعت برق مربوط به بخش توزیع و انتقال است به طوریکه براساس آمار موجود ۹۷ % مرگ و میر ناشی از کار در صنعت برق مربوط به ۳۰ % کارکنان اجرائی توزیع و انتقال میباشد لذا در این مقاله در صدد کشف علل حوادث و مرگ ومیر ناشی از کار و ارائه پیشنهادات مناسب به منظور کاهش آن میباشیم .
با عنایت به اینکه در این زمینه اطلاعات کافی وجود نداشت از روش تحقیقات میدانی و تکمیل پرسشنامه های بدون نام استفاده گردید به طوریکه سئوالات مطروحه در پرسشنامه سه هدف ذیل را دنبال می کند : اول – ارائه تصویر روشن از وضعیت بهداشت و ایمنی کارکنان اجرائی توزیع و انتقال و رائه پیشنهادات مناسب دوم – بررسی شایع ترین عامل زیان آور شغلی در صنعت برق بنام میدان الکترومغناطیس سوم – بررسی اقتصادی هزینه های عدم رعایت موارد ایمنی و بهداشتی تجزیه و تحلیل پاسخ پرسشنامه هایی که در راستای اهداف مذکور تهیه شده ، پیشنهادات و رهنمودهای این مقاله است .