سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

پرویز فرجی پور داور – شرکت توانیر
کاملیا چهره عالم – برق منطقه ای تهران

چکیده:

در استانداردهای تضمین کیفیت سری ISO9000 به چگونگی استفاده بهینه از منابع انسانی اشاره نگردیده است.معمولاً در این استانداردها سعی گردیده نقاط موثر بر کیفیت محصول در سازمان، شناسایی شده و از طریق تدوین روشها و دستور العملها این نقاط تحت کنترل قرار گیرند. ارتقاء بهره وری اینگونه سازمانها عمدتاً از طریق بهبود روشها و دستورالعملها با توجه به عوامل مختلف از قبیل مشکلات، فن آوری، نوآوری و تکنولوژیهای جدید انجام می گیرد. عامل اصلی ایجاد و نگهداری این استانداردها منابع انسانی می باشد و از طرفی با توجه به سرعت افزایش اطلاعات و امکانات دسترسی به آنها از طریق شبکه های جهانی، کارکنان متخصص هر بخش بهترین افرادی هستند که می توانند بهترین پیشنهادات را در زمینه بهبود روشها و دستور العملها ارائه نمایند. بنابراین می توان ادعا نمود که مهم ترین عامل پیشرفت اینگونه سازمانها منابع انسانی می باشد و امروزه سازمانهایی موفق خواهند بود که از نیروی انسانی خود حداکثر استفاده را بنمایند. در این مقاله سعی گردیده است همانند استاندارد تضمین کیفیت ضمن شناسایی و اشاره به نقاط موثر بر کیفیت منابع انسانی، جهت کنترل یکی از این نقاط به نام بهداشت و ایمنی نیز دستورالعمل مناسب ارائه گردد.