سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صدیقه نصرتی – کارشناس پرستاری
حسین توزنده جانی – کارشناس پرستاری

چکیده:

بلا به عنوان هرگونه بر هم ریختگی محیط زیست انسانی که بیش از توانایی جامعه برای کارکرد طبیعی تعریف شده است. سازمان بهداشت آمریکا بلا را این چنین تعریف می کند: رویدادیانسان ساخت یا طبیعی که موجب گسست عمده ای در ارائه مقدمات مربوط به سلامت و تهدیدی بزرگ و بلافاصله نسبت به سلامت عمومی می گردد وکشور مبتلا نیز به کمک خارجی برای پاسخ دهی به آن وضعیت دارد. پیشگیری و کاهش بلایای طبیعی مانند سایر فعالیت های پیشگیرانه در راستای توسعه اجتماعی و اقتصادی پایدار باید بر مبنای یک استراتژی کشوری مدیریت بلایا طبیعی و حوادث غیر مترقبه بر پایه یک روش علمی استوار باشد وزارت بهداشت ضرورت ارتقاء ظرفیت واکنش در برابر بلایا را احساس کرده و طرح تقویت دبیرخانه کار گروه بهداشت و درمان در حوادث و سوانح غیر مترقبه را با کمک سازمان جهانی بهداشت آغاز کرده است. این طرح در تاریخ دیماه ۱۳۸۳ (دسامبر ۲۰۰۳) توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی آغاز شده و با کمک فنی مشاورین در طی مدت ۱۲ ماه ادامه می یابد. هدف این طرح تقویت وافزایش توانایی بخش سلامت در ارائه مراقبت های بهداشتی درمانی در حوادث غیر مترقبه در سطوح مختلف مدیریت خطر شامل امادگی و مقابله و بازسازی در راستای کاهش اثرات می باشد.توسه نظام مدیریت بلایا و حوادث غیر مترقبه که موجب تقویت و ارتقای آمادگی بخش سلامت در واکنش به بلایا و بازسازی درحوادث طبیعی شده و هدف آن پیشگیری و یا به حداقل رساندن تاثیرات منفی بلایا و حوادث غیر مترقبه در وضعیت سلامتی جمعیت های آسیب دیده است. دبیرخانه کار گروه بهداشت و درمان در حوادث و سوانح غیرمترقبه یک دبیرخانه کشوری بوده که در مواقع بروز حوادث و بلایای طبیعی و انسان ساخته امکان ارائه خدماتت سلامت اعم از مراقبت های بهداشتی پزشکی و روانی در عالی ترین سطح فراهم می آورد. در اصل مقاله سعی شده تا راهبردها و اهداف راهبردی و فعالیت های پیشنهادی کار گروه بهداشت و درمان درحوادث و سوانح غیر مترقبه ساختار مدیریتی و منابع انسانیو مالی و همکاران دائم دبیرخانه کارگروه بهداشت و درمان در حوادث و سوانح غیرمترقبه مورد بحث قرار گیرد.