سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

فریبا فرهنگ – کارشناس پرستاری بیمارستان نجمیه، آموزش و پژوهش
معصومه محمدیان – کارشناس ارشد پرستاری ، بیمارستان نجمیه ، آموزش و پرورش
صغری عسگریان – کارشناس ارشد پرستاری ، بیمارستان نجمیه ، آموزش و پرورش

چکیده:

۵۰ درصد افراد جامعه کودکانو نوجوانان هستند که جز آسیب پذیرترین گروه و اولین قربانیان از بلایا هستند. به دلیل عدم رشد کافی جسمی و عاطفی و اجتماعی و همچنین عدم اگاهی آمادگی در برابر سوانح دارای توانایی لازم برای شناخت و پذیرش سانحه وپیامدهای آن نیستند. سالانه ۱۵ میلیون کودک در مواجهه با بلایای طبیعی قراردارند.
مراقبت ازکودکان درحوادث غیر مترقبه:
۱- مراقبتهای بهداشتی اولیه که شامل
– پایش رشد کودکان زیر ۵ سال
– مراقبتهای قبل از زایمان
– واکسیناسیون
– پیشگیری از اسهال و عفونت های تنفسی و مالاریا
۲- رفع نیازهای فردی نظیر
تامین پناهگاه مناسب و امن، توزیع ویتامین C,A رفع نیازهای ابتدایی از طریق تهیه آب و غذای کافی متناسب با سن.
۳- رفع نیازهای خاص در زمان بیماری کودک نظیر تهیه و تدارک ORS، تهیه و تدارک انواع سرم و آنتی بیوتیک
۴- توجه به بهداشت روانی
– رفع اضطراب و افسردگی کودک
– برطرف کردن اختلالات روانی ناشی از جدایی از والدین
– همراه کردن کودک با والدین در صورت اعزام والدین
– ادامه تغذیه با شیر مادر
– تهیه امکانات تفریحی و بازی و سرگرمی
۵- درمان کودک آسیب دیده در بلایا شامل شش مرحله می باشد که به ترتیب شامل:
۱٫ مرحله اقدامات امدادی
۲٫ مرحله حمایت عاطفی
۳٫ مرحله ارزیابی
۴٫ مرحله آموزش و اطمینان
۵٫ در مرحله حمایت اجتماعی
۶٫ مرحله سازماندهی
نتیجه اینکه با توجه به مطالب فوق می توان از میزان آسیب های روحی و روانی و جسمی کودکان در حوادث غیر مترقبه کاست.