سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود قربانی – کارشناس ارشد مدیریت منابع آب، سازمان آب و برق خوزستان
مجید خلقی – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
سیدسعید موسوی ندوشنی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق
زهرا قربانی – کارشناس جغرافیا

چکیده:

حوضه آبریز جراحی یکی از مهمترین حوضه های آبریز استان خوزستان است که علیرغم آبدهی مناسب فقط چند سالی است که سد مخزنی مارون در این حوضه به بهره برداری رسیده و سد مخزنی جره نیز بر روی رود زرد در حال احداث است .به دلیل اهمیت اهداف چند منظوره سدها و همچنین موازی بودن سدهای مذکور، هر دو مخزن به انضمام رودخانه اعلا به صورت سیستمی و یکپارچه با گام زمانی ماهانه مدل گردیدند . در این تحقیق ۵۰۴۰ متغیر و ۲۵۲۰ معادله محدودیت در طول دوره آماری ۳۰ ساله مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به امکان احداث سد جدید در بالا دست رودخانه اعلا می بایست کل سدها به صورت سیستمی مدل گردند . بر اساس نتایج سد جره در طول دوره بهینه سازی چند بار در رقوم حداقل قرار گرفته است اما سد مارون در دوره بهینه سازی رقوم حداقل را ثبت نکرده است به عبارت دیگر افزایش سطح زیر کشت پایین دست این سد میتواند مورد مطالعه قرارگیرد .