سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهره خورسندی – دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر
فرهاد مختاری – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
فرزانه خورسندی – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی دانشگاه شیراز
مریم ذوالفقاری – دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر

چکیده:

در میان مواد مورد نیاز زیست‌بوم‌های طبیعی (جنگل‌ها، مراتع، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها) و انسان ساخت (شهرها، روستاها، مزارع) بدون شک آب از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین کمبود آب و یا آلوده شدن آب جاری در هر محیط می‌تواند سلامت کل اجزاء آن را مختل می‌سازد. با کم شدن آب در یک نظام حیاتی، چنانچه میزان جمعیت و فعالیت نیز کاهش یابد اتفاق ناگواری رخ نخواهد داد لیکن واقعیت این است که جمعیت فرآینده هر روز بلکه هر ساعت نیازمند آب و غذای بیشتر، بهداشت و دیگر ملزومات حیاتی است در چنین شرایطی است که مجموعه محیط زیست طبیعی و انسانی تحت‌تأثیر خشکسالی آسیب خواهد دید. خشکسالی اثرات و پیامدهای ناگواری برای انسان و مجموعه حیات بر روی سیاره زمین دارد. ضرایب یا شاخص‌های اقلیمی‌ایی که بتوانند در لمس پدیده خشکی اقلیم مؤثر واقع شوند بسیار متنوع و در مقایسه با شاخص‌های انسانی از پیچیدگی بیشتری برخوردارند. در این مطالعه با استفاده از شاخص SPI به بررسی شدت خشکسالی و پهنه‌بندی خشکسالی در پرداخته شده است و با استفاده از نرم‌افزار Arcgis نقشه‌های پهنه‌بندی خشکسالی تهیه گردید.