مقاله بهره برداري از پژوهش ها براي تصميم گيري هاي نظام سلامت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در حكيم از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بهره برداري از پژوهش ها براي تصميم گيري هاي نظام سلامت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترجمان دانش
مقاله تصميم گيري مبتني بر شواهد
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي زاده بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: نجات سحرناز
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي ژاله
جناب آقای / سرکار خانم: چنگيزي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: ياراحمدي شهين
جناب آقای / سرکار خانم: ناصحي مهشيد
جناب آقای / سرکار خانم: مجدزاده سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف كليه مطالعات حيطه سلامت افزايش سلامت انسان ها و افزايش عدالت در سلامت مي باشد. براي رسيدن به اين اهداف تصميمات متعددي در سطوح بين المللي و منطقه اي اتخاذ مي گردد. در اخذ اين تصميمات چقدر از تحقيقات استفاده مي شود؟ مطالعه حاضر براي بررسي وضعيت بهره برداري از دانش در تصميم گيري هاي سلامت كشور طراحي گرديد.
روش كـار: اين مطالعه به صورت كيفي و از طريق ۱۰ مصاحبه عميق فردي با سياستگذاران و ۶ بحث متمركز گروهي با پژوهشگران در سطوح كلان (مديران و سياستگذاران وزارت بهداشت) و محيطي (پژوهشگران و ارايه دهندگان خدمت) انجام گرديد.
يافته ها: بهره برداري از دانش در بخش هاي توليدكنندگان و استفاده كنندگان از دانش و در فضاي تبادل ميان آنها در سطوح مختلفي داراي مشكلاتي مي باشد. مشكلات ذكر شده در محورهاي خصوصيات پژوهش، پژوهشگران و تصميم گيران، مديريت سرمايه هاي انساني و مديريت پژوهش و برنامه ها و در نهايت سياست در پژوهش و تصميم سازي طبقه بندي گرديد. عدم وجود يك برنامه مشخص براي ارتباط ميان توليدكنندگان و استفاده كنندگان از دانش هم از موانع موجود بر سر راه دستيابي به سطح ايده آل ترجمان دانش مي باشد.
نتيجه گيري: براي تقويت بهره برداري از پژوهش هاي بخش سلامت كشور بايد با يك نگاه جامع مشكلات را مشخص و راهكارهاي مورد نياز را در سطوح مختلف شناسايي نمود. توجه به نظام ملي نوآوري به عنوان يكي از زيرساخت هاي لازم براي هدفمند نمودن اين اقدامات ضروري مي باشد.