مقاله بهره برداري بي رويه از منابع آب زيرزميني و پيامدهاي آن (مطالعه موردي: دشت رفسنجان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات منابع آب ايران از صفحه ۷۰ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بهره برداري بي رويه از منابع آب زيرزميني و پيامدهاي آن (مطالعه موردي: دشت رفسنجان)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع آب زيرزميني
مقاله آبخوان
مقاله مديريت پايدار منابع آب
مقاله دشت رفسنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي لويه عادل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش جمعيت و توسعه اقتصادي، اجتماعي كشور در دو دهه گذشته، افزايش مداوم تقاضاي آب براي مصرف كنندگان مختلف آب را به همراه داشته و موجب گرديده كه بعضي از آبخوانهاي مهم كشور با آفت شديد سطح آب زيرزميني مواجه شوند. به همين لحاظ، ادامه روند فزاينده افت منجر به پيدايش شرايط بحراني دربرخي از آبخوان ها شده است. در چنين شرايطي بهره برداري بهينه از آبخوان ها و فراتر از آن در سطح حوضه هاي آبريز نيازمند مديريتي است كه با توجه به ويژگي هاي كمي و كيفي مخازن آب زيرزميني بتواند قابليت آنها را از نظر توسعه يا اعمال محدوديت بهره برداري قبل از ايجاد وضعيت نامطلوب يا بحراني تعيين و از بروز خسارت جبران ناپذير جلوگيري نمايد. اين گزارش سعي دارد، رابطه بين بهره برداري بي رويه از آبخوانها و پيامدهاي آن را بيان نمايد. در همين رابطه دشت رفسنجان به عنوان مطالعه موردي يكي از دشت هاي ممنوعه بحراني كشور انتخاب گرديده است.