سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد طباطبایی یزدی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

یکی از روشهایی که جهت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی به هر دو شکل سنتی و مدرن در گذشته و حال و بطور عمده در نقاط خشک دنیا مورد استفاده قرار گرفته است، سدهای زیرزمینی م ی باشد. این سازه بصورت یک پرده آب بند در عمق آبرفت مسیل هایی که دارای جریان سطحی قابل توجه نیستند احداث میشود و به کمک آن علاوه بر جمع آوری و کانالیزه نمودن کل جریان زیرقشری که در آبرفت وجود دارد، باعث بالا آمدن سطح آب و ایجاد یک مخزن آب زیرزمینی مصنوعی در بالادست سد نیز می شوند. راندمان این روش همانند سایر طرحهای تأمین آب وابسته به شرایط خاص توپوگرافی و زمین شناسی منطقه است . با هدف معرفی بهتر این تکنیک ، اقدام به اجرای یک نمونه از طرح در مقیاس واقعی و در قالب یک طرح تحقیقاتی گردید که خلاصه ای از نتایج آن در مقاله حاضر آمده است