سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شاهرخ شجاعیان – شرکت توزیع کننده نیروی برق شهرستان اصفهان
رسول ربانیان نجف آبادی – شرکت توزیع کننده نیروی برق شهرستان اصفهان

چکیده:

امروزه نرم افزارهای بسیارقوی و ابزارهای تحلیلی متنوعی دردست است که میتوان به کمک آنها مانوربهینه قابلیت اطمینان و حتی عیب یابی مکانیزه شبکه را براساس جداکننده هایی که روی آنها موجود است انجام داد.ولی نفس این موضوع که یک جداکننده که در حالت عادی بسته است را بهتر است درکدام نقطه دروسط خط ابتدای انشعابات و یا … نصب کنیم و یا نوع این جداکننده چه باشد مسئله ایست که بدلیل ماهیت آن هنوز درقالب نرم افزارها درنیامده است .دراین مقاله سعی می شود روش منظمی پیشنهاد گردد که براساس آ ن با نوعی مدلسازی شماتیک نقشه تکخطی فیدرمحل مناسب جداکننده ها تعیین گردد.درواقع آنچه ارائه شده قانونمند کردن تصمیماتی است که بهره برداران با عنایت به نکات تجربی گوناگون اتخاذ مینمایند.