سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا مقدمیان – دانشگاه تهران – دانشکده فنی موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران ، ته
حسن منصف – دانشگاه تهران – دانشکده فنی، شرکت متن، تهران – ایران

چکیده:

بهره برداری بهینه از ترانسفورماتورهای توزیع یکی از مهمترین مسائل موجود در شبکه می باشد . با توجه به تعداد زیاد ترانسفورماتورهای توزیع که با توجه به آمار سال ۷۹ وزارت نیرو بالغ بر دویست هزار دستگاه میباشد [۲][۱] ، لزوم بهره برداری بهینه از ترانسفورماتورهای توزیع بیش از پیش آشکار میشود . در این مقاله دوره برنامه ریزی بهینه با توجه به ضریب متوسط بار ماکزیمم محاسبه و علاوه بر آن ارزش واقعی تلفات نیز محاسبه می شود . آگاهی از ارزش واقعی تلفات در ترانسفورماتورها کمک می کند که در بهره برداری و طراحی و خرید ترانسفورماتور و تجهیزات وابسته به آن با دید بازتری اقدام شود و بدین ترتیب امکان مقایسه انواع ترانسفورماتورهای موجود و خرید اقتصادی ترین آنها بوجود آید . در پایان با استفاده از ارزش واقعی تلفات، دوره برنامه ریزی بهینه با دوره برنامه ریزی رایج مقایسه شده و نتایج آن ارائه شده است .