سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه صمیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

آب یک ضرورت برای انواع موجودات زنده روی کره زمین می باشد. هیچ جایگزینی برای این منبع محدود که بتواند جوامع انسانی را به طبیعت پیوند بدهد و به عنوان شاخص حیات اکوسیستم های کره زمین تلقی گردد، وجود ندارد.چرخه آب، در بین سیستمهای اکولوژیکی کره زمین یک تعادل حیاتی ایجاد میکند.گذر از بین نهرها،دریاچه ها، رودخانه ها و باتلاق ها، نشان می دهد که آب حتی در مناطق دور افتاده و نیز در چشم اندازهای شهری پرجمعیت، موجب ابقا حیات است. در هر مرحله از چرخه آب، آلودگی های صنعتی،رشد کشاورزی و افزایش جمعیت برکیفیت و میزان دسترسی به آب تاثیر می گذارد . رویکرد برنامه پنجم برای رفع چالشهای مدیریت آب کشور حرکت به سوی مدیریت یکپارچه منابع آب است.فعالیتهای برنامهریزی بخش آب و کشاورزی در چارچوب نظام تدوین برنامه پنجم از شهریور ماه سال ۱۳۸۷ در کارگروه تخصصی آب و کشاورزی و امنیت غذایی با مسؤولیت وزارت جهادکشاورزی ذیل کارگروه مشترک اقتصادی آغاز شد. با توجه به اهمیت دو بخش آب و کشاورزی وجایگاه محوریهریک در توسعه کشور و لزوم یکپارچگی در سیاستگذاری و برنامهریزی منابع آب و به استناد بند ۲۶ از سیاست های کلی برنامه پنجم ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی مقرر شد، کارگروه تخصصی منابع آب با مسؤول یت وزارت نیرو به عنوان زیرمجموعه کارگروه مشترک اقتصادی تشکیل شود. این مقاله به بررسی بهره برداری بهینه از منابع آب ی و نقش آن در توسعه کشور میپردازد