سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید نجفی – دانشگاه صنعتی اصفهانایران
محمداسماعیل همدانی گلشن – دانشگاه صنعتی اصفهانایران

چکیده:

در بسیاری از مواقع سیستم های توزیع در شرایط نامتعادل کار می کنند که عواقبی همچون افزایش تلفات، وقوع ولتاژهای بزرگ یا کوچک در فازهای مختلف و عدم عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی را بدنبال دارد . در این شرایط می توان بهره ب رداری از منابع پراکنده و وسایل کنترل ولتاژ و توان راکتیو موجود در سیستم توزیع را بگونه ای انجام داد تا علاوه بر رسیدن به اهداف معمول بهره برداری همچون کاهش تلفات انرژی و بهبود پروفیل ولتاژ، عدم تعادل سیستم نیز کاهش و نتایج حاصل از آن قابل تحمل شود. به این منظور در این مقاله مساله بهره برداری بهینه، برای کاهش عدم تعادلسیستم توزیع با استفاده از شاخص عدم تعادل به عنوان تابع هدف مساله بهینه سازی تعریف و با حل آن خروجی منابع توان حقیقی و راکتیو و آرایش بهینه شبکه به گونه ای تعیین می شود که تاثیر وجود بارهای نام تعادل روی عدم تعادل جریان های جاری روی شاخه های سیستم و عدم تعادل ولتاژباس های سیستم حداقل شود . به علاوه تاثیر در نظر گرفتن تلفات سیستم یا شاخص تقسیم بار روی شاخه های سیستم به عنوان تابع هدف بهره برداری روی کاهش عدم تعادل سیستم بررسی می گردد.