سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمداسماعیل همدانی گلشن – دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدعلی عارفی فر – دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید نجفی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

وجود منابع پراکنده در سیستم های توزیع این امکان را فراهم می نماید که با بکارگیری الگوریتم های برنامه ریزی و بهره برداری پیشرفته، عمکرد بسیار بهتری را برای سیستم بدست آورد . در این مقاله، با فرض اینکه در مرحله برنامه ریزی، ظرفیت و مکان نصب منابع پراکنده و منابع توان راکتیو به طور بهینه تعیین شده باشد، یک مسئله بهره برداری جدید شامل تعیین همزمان خروجی منابع توان حقیقی و راکتیو و موقعیت بهینه تپ رگولاتورهای ولتاژ و همچنین آرایش بهینه سیستم برای یک شرایط بار مشخص یا دوره ای از زمان با تعدادی از شرایط بار مشخص به منظور حداقل کردن تلفات انرژی یا مجموع وزن دار کیلو ولت آمپر جاری روی بخش های فیدر در دوره زمانی مورد نظر تعریف وحل میشود . به این ترتیب بهترین عملکرد سیستم از نظر حداقل تلفات انرژی، پروفیل ولتاژ بهبود یافته ومتعادل سازی بار با در نظر گرفتن تاثیر متقابل تجدید آرایش سیستم وبهره برداری از منابع پراکنده و وسایل کنترل ولتاژ و توان راکتیو بدست می آید . با توجه به اینکه مسئله بهینه سازی تعریف شده شامل متغیرهای گسسته وقیود متعدد است یک الگوریتم حل مبتنی بر روش جستجوی ممنوع پیشنهاد و روی شبکه توزیع ۳۳ باس اعمال می شود .