سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا رفیعی – دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا اسدی – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

روش کنترل بهینه و انعطاف پذیر ) (OFC 1 فیلترهای اکتیو در نشریات ارایه شده است . در این مقاله سعی شده است، با استفاده از روش کنترلی OFC و یک فیلتر اکتیو موازی غیر ایدهآل ، یک بار غیر خطی به صورت بهینه جبران شود . سعی شده است انحراف جریان خروجی فیلتر اکتیو از سیگنال کنترلی که بر اثر حضور فیلتر بالاگذر بوجود آمده است ، به کمک محاسبه تابع تبدیل جبرانساز و اعمال در روش OFCتصحیح شود . نتایج شبیه سازی روش پیشنهادی در محیطMATLAB/SIMULINK تصدیق میکند که استراتژیمشخصه خوبی از سیستم تحت جبرانسازی بدست OFCمیدهد