سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرهاد یزدی –
مجید ناصحی –
سید علی پویان –

چکیده:

امروزه کاهش تلفات از طریق انتخاب یک توپولوژی بهینه برای شبکه، بخصوص در بخش توزیع که بیشترین تلفات سیستم در آن رخ می دهد، به عنوان یک راهکار عملی و مؤثر مورد توجه قرار گرفته است . اصولاً انتخاب توپولوژی بهینه در دو مرحله طراحی و توسعه شبکه های توزیع قابل توجه است . در این مقاله با تعیین یک تابع هدف چندمنظوره که امنیت سیستم، کیفیت ولتاژ و کاهش تلفات را به عنوان اهداف خود مورد توجه قرار می دهد، سعی می شود تا نحوه تغییر ساختار سیستم برای بهینه نمودن تابع هدف با ترکیب دو روش آلگوریتم ژنتیک و منطق فازی مورد توجهقرار داده شود. همچنین با بررسی ساختار یک شبکه نمونه ، تغییرات حاصل شده در مشخصه های امنیت، کیفیت توان و تلفات سیستم به وضوح نشان داده می شود.