سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمد روشنفکرراد – مهندسی مشاوربرق الکترونیک و عضو فنی تکنولوژیهای انرژی

چکیده:

اهمیت انرژی در فرآیندهای توسعه اقتصادی و اجتماعی غیر قابل انکار می باشد . لذا در جواب به تقاضای روز افزون انرژی، طبیعی است که ما در مقطعی از روند تحول گونه آنهم بنیادین و تاریخی از وضعیت فعلی انرژی به سمت انرژیهای قابل دسترس تر، پایدارتر، مطمئن تر و اقتصادی تر گام برداریم .
به علت توزیع گسترده منابع مختلف انرژی در پهنه وسیع کره خاکی و تنوع در تعداد آنها، بشر همواره از استفاده ترکیبی انرژیها استفاده برده است . ولی قیمت ارزان نفت و فرآورده های آن به ویژه در قرن اخیر، انسانها را به سمت استفاده غیر مرکب انرژی سوق داده است . مقاله با بیان مقدمه و ذکر پیشینه ای از برخورد ترکیبی در مبحث انرژی به نمایشی از ترکیب عملی انرژیهای منجر به تولید برق و ارایه آمار نیازهای و رشد تقاضاها، محدودیتهای ناشی از پایان پذیرها و آلودگیهای پرداخته است .