سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی زهرایی – کارشناس ارشد مهندسی آب، دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس افشار – استاد دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مدیریت منابع آب یک موضوع بسیار مهم در دنیا در طی سالیان اخیر بوده است. امروزه رویکرد اصلی بیشتر متخصصان امر بر اساس مدیریت یکپارچه منابع آب می باشد. این نوع مدیریت بر مبنای توجه همزمان به منابع آب سطحی و زیر زمینی در طی دوره های کوتاه و بلند مدت استوار است. در اینتحقیق، نوعی مدل بهره برداری تلفیقی با رویکرد سیکلیک و با هدف بررسی توسعه داده شده است. از آنجا که ایننوع از سیستمها عموما غیر خطی، بزرگ مقیاس و پیچیده می باشند، لذا استفاده از راه حلهایی بر مبنای مشتقات و گرادیانهای متغیرهای موجود در سیستم عموما منجر به تولید جوابهای بهینه محلی و ختی گاهی جوابهای غیر بهینه می شوند. لذا در این بررسی سعی شده است تا به نوعی با تلفیق بین الگوریتم ژنتیک و برنامه ریزی خطی ماله بهره برداری تلفیقی با ترکیبی از این دو الگوریتم حل گردد. نتایج دلالت بر کارآمدی روش در حل این گونه مسائل دارد و جواب بهینه با کمترین زمان ممکن نسبت به سایر حل کننده های متداول حاصل می شود.