سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پرویز عبدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

منابع آب و خاک بستر اگوسیسنم ها و تولید مواد غذایی مورد نیاز جامعه انسانی و سایر جانداران هستند. بنابراین هر گونه بهره برداری غیراصولی و آلودگی این دو منبعاثر خود را در کاهش تولید اراضی ، کیفیت منابع آب بر هم خوردن تعادل طبیعی و نابودی منابع زیست محیطی می گذارد. منطقه مورد مطالعه در مال غربی ایران در استان زنجان و حوره آبخیز زنجانرود قرار گرفته و بنام دشت زتجان معروف است که نسبتا باریکی بطول ۸۰ و عرض حدود ۹ کیلومتر با مساحت ۷۱۰ کیلومتر مربع می باشد. با توجه به هدف مطالعه ابتدا اقدام به جمع آوری و مطالعه منابع و کاربردی موجود در این زمینه گردید. در مرحله بعد با پیمایش صحرایی در منطقه اقدام به تصحیح و بازبینی داده ها جمع آوری شده و مطابقت آن با طبیعت و واقعیت شد.