سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لاله یزدانپناه – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

از آنجائیکه بهره برداری و احیاء منابع آبی در برنامه ریزیهای توسعه اقتصادی، اجتماعی در کشور ما بصورت استفاده از پتانسیلهای آبزی پروری در آبهای داخلی در ۳ جنبه اساسی تامین پروتئین مورد نیاز جامعه، ایجاد اشتغال در مناطق محروم و کمک به صادرات غیرنفتی مدنظر است لذا مطالعات جامع و اصولی در زمینه شناسایی توانایهای بالقوه منابع آبی مستعد داخلی ضروری به نظر می رسد. لذا در همین راستا مطالعه ای بر روی رودخانه نساء که یکی از رودخانه های مهم استان کرمان می باشد انجام گردید. این بررسی ازمهرماه سال ۱۳۸۱ شروع و در دیماه سال ۱۳۸۲ به اتمام رسید. محور کلی این مطالعات براساس فاکتورهای فیزیکی- شیمیایی- بیولوژیکی بنا نهاده شد. یکی از کارهای اولیه مهم بررسی تعیین ایستگاههای نمونه برداری با توجه به شرایط ایستگاه بود. ایستگاههای نمونه برداری نشان دهنده عوامل مختلف موثر بر اکوسیستم در هر منطقه می باشد. بنابراین فاکتورهای متعددی که بتواند گویای تغییرات رودخانه باشد باید در نظر گرفته شود که عبارتند از تغییرات شیب رودخانه- وجود منابع آلوده کننده در مسیر رودخانه- تغییرات سرعت جریان آب- مورفولوژی رودخانه. جهت بررسی و نمونه برداری بر روی رودخانه ۳ ایستگاه تعیین گردید و تمامی عوامل مربوط به لیمنولوژی بر روی این ۳ ایستگاه مورد بررسی قرار گرفت. جهت بهره برداری از این منبع آبی در زمینه طرحهای شیلاتی از موجودات کفزی و آبزیان (بنتوز- ماهی) نمونه برداری و شناسایی گردید