مقاله بهره وري منابع انساني و مديريت دانش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۳ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بهره وري منابع انساني و مديريت دانش
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري منابع انساني
مقاله مديريت دانش
مقاله مدل بهره وري منابع انساني و مديريت دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي شمس السادات
جناب آقای / سرکار خانم: نجاري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رمز موفقيت سازمان ها در بهره وري و مديريت دانش است. در هر دو آنها منابع انساني نقش کليدي ايفا مي کنند. در اين مقاله نخست مفاهيم بهره وري و بهره وري منابع انساني بررسي و مدلي از آن بيان مي شود، سپس به مديريت دانش پرداخته و مدلي هم از آن توضيح داده مي شود. در پايان با تاکيد بر رابطه بين آن دو، مدلي از بهره وري منابع انساني و مديريت دانش با رويکردي استراتژيک ارايه خواهد شد.