سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اصغر آزادگان – کارشناس ارشد آمار و اطلاعات سازمان بهره وری ملی ایران

چکیده:

سطح بهره وری انرژی در اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان نازل است و برای اصلاح آن باید اقدامات اساسی صورت گیرد . انجام هر گونه اقدام مستلزم شناخت وضع موجود است که این شناخت از طریق جمع آوری آما و اطلاعات انرژی حاصل می شود . در نظام تولید آمار انرژی کشور نارسایی هایی وجود دارد که عمده ترین آنها، عدم استفاده از تعاریف و مفاهیم و طبقه بندی استاندارد، کمبود آمار مصرف انرژی در بخشها و زیر بخشهای اقتصادی، فقدان ارائه روش های برآورد برای آمارهای موجود، نبود نظام جامع اطلاعات آمار در بخش انرژی و ناهمانگی در شیوه جمع آوری اطلاعات عناصر که بهره وری انرژی است . گام نخست برای ارتقای سطح بهره وری انرژی ایجاد نظام جامع آمار انرژی است . این نظام باید به گونه ای طراحی و اجرا شود تا بتواند در سطح بخش های اقتصاد وزیربخشهای متشکله آن با استفاده از تعاریف و مفاهیم استاندارد آمار و اطلاعات انرژی را تولیدکند .