سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرید خوش الحان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

در این مقاله بهره وری سرمایه در صنعت برق مورد بررسی قرار گرفته است . ابتدا تعریف بهره وری ارائه شده و به رویکردهای تحلیل بهره وری سرمایه اشاره شده است . مفاهیم سیستم فیزیکی و سیستم مفهومی در بهره وری و ارتباط آنها نوضیح داده شده است . در این ارتباط مفهوم بهره وری
سرمایه، اندازه گیری و تحلیل آن بیان شده و به عوامل کلی که بر ارتقاءء بهره وری سرمایه مؤثر هستند اشاره شده است . بهره وری سرمایه و ستانده در صنعت برق و عوامل اصلی تأثیرگذار بر بهره وری سرمایه در این صنعت شرح داده شده است . به دنبال آن، بهره وری سرمایه در صنعت برق
امریکا، ژاپن و آلمان با هم مقایسه شده و عوامل ایجاد کننده اختلاف بهره وری در صنعت برق این سه کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در انتها جمع بندی نتایج و راهکارهای کلی ارائه شده است.