سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

فرج اله رهنورد – مرکز آموزش مدیریت دولتی

چکیده:

علیرغم پذیرش رو به رشد و کاربرد مدیریت مشارکتی در ایران، تحقق کامل پیامدهای مثبت آن مورد تردید است. این مقاله سعی دارد عوامل وضعی تاثیر گذار برمدیریت مشارکتی را مورد کنکاش قرار داده و این مهم را مورد تاکید قرار دهد که درجه موفقیت مدیریت مشارکتی در گرو متغیرهای وضعی است. این متغیرها با استفاده از تحلیل وضعی شناسایی و طبقه بندی شده اند، متغیرهایی که با ماهیت دو گانه خود می توانند به عنوان نیروهای جلو برنده یا بازدارنده ظاهر شوند. مقاله حاضر مدیران را تشویق می کند تا روی تعدیل و آماده سازی شرایط به موازات طراحی و استقرار یک برنامه مشارکتی متمرکز شوند اگر خواهان تحقق پیامدهای مثبت مشارکت بخصوص افزایش بهره وری در حد مطلوب هستند.