سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهندس غلامرضا ملا – شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق

چکیده:

منابع انسانی اصلی ترین رکن و سرمایه در هر سازمانی است. ایجاد انگیزه در پرسنل از طریق طراحی و اجرای نظام کارانه می تواند یکی از راههای دستیابی به افزایش کارائیی و بهره وری در سازمان باشد. کارائی و اثر بخشی پرداخت کارانه در سازمانها زمانی ظاهر می شود که فراگیر بوده و تمامی بخشها و کلیه کارکنان را در واحدهای مربوطه و ستاد تحت پوشش قرار دهد. با توجه به اینکه ظرفیت های موجود کار در شرکت های توزیع از جمله فعالیت های احداث شبکه های هوایی و زمینی و پستهای برق و نیز اصلاح بهینه سازی، سرویس و نگهداری و تعمیرات شبکه ها غالبا توسط پیمانکاران انجام می شود و نظر به اینکه ظرفیتهای پیمانکاری در این بخش ها محدود می باشد اکثرا پرسنل با پیمانکاران همکاری می کنند که مسائل و مشکلات و تبعات نامناسب خود را به دنبال دارد. در این طرح نحوه تعیین کارانه در بخشهای فعالیتهای مرتبط با سرویس و تعمیرات.