سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نیکو گلباز – کارشناس آمار سازمان بنادر و کشتیرانی
عبدا… جعفری – کارشناس اداره ایمنی و بهداشت سازمان بنادر و کشتیرانی

چکیده:

هر سازمانی باید فعالیت هایی تحت عنوان مدیریت ایمنی و بهداشت داشته باشد تا کارگران بدون ترس از حادثه و بیماریهای شغلی به کار ادامه دهند این فعالیتها بیشتر شامل تدوین دستور العمل شیوه صحیح انجام کار، بازرسی ، نحوهاندازه گیری از آلاینده های محیط کار، بهسازی محیط کار و مانند آنها می شود. گرچه مدیران صنایع مسوولیت ها و وظایف فراوانی به عهده دارند، اما طبق قانون کار متعهدند که اساسی ترین مسائل ایمنی و بهداشت کار را به منظور پیشگیری از آسیب ها و ضایعات انسانی رعایت نمایند.
آن چه که در این میان اهمیت دارد آن است که فعالیت های مذکور چگونه باید برنامه ریزی شود که در میان مشغله های متعدد مدیریت به دست فراموشی سپرده نشود و همچنان پا بر جا باقی بماند. بنابراینبرای آن که موضوع ایمنی و بهداشت صنعتی، فعالیت فرعی و حاشیه ای تلقی نشود و هم پایه سیار فعالیتهای تولیدی از برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت و با اولویت بندیصحیح برخوردار باشد. باید در هر کارخانه ای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت طراحی و اجرا شود. به وسیله این سیستم می توان به هدفهای زیر دست یافت:
۱) شناسایی مشاغل و ارزیابی ریسکها و خطرات ناشی از آن
۲) اولویت بندی ریسکها و خطرات مشاغل و ارائه پیشنهاد جهت رفع نواقص
۳) با مشارکت مسئول بهداشت حرفه ای و حفاظت ایمنی، مدیران، سرپرستان و نمایندگان کارگران، استانداردها و دستورالعمل های ایمنی و بهداشت برای تمام تهیه شده و کلیه افراد ملزم به رعایت آنها شوند.
۴) یافتن روشهای مناسب به منظور آموزش و شناساندن استانداردها ودستورالعملهای مذکور به کلیه افراد
۵) تشکیل گروه های بازرسی و نظارت بطور مستمر و دائمی
۶) برکارایی، تخصیص منابع، خدمات درونی و خارجی، بهبود کیفیت محصول ، بهره وری ، میزان زمان پاسخ به درخواستها، روند انتقال مستندات ، بهبود تصمیم گیری توسط پرسنل تاثیر مثبت دارد.