مقاله بهره گيري از رشد هوشمندانه در ساماندهي رشد پراکنده شهرها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۳۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بهره گيري از رشد هوشمندانه در ساماندهي رشد پراکنده شهرها
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد پراکنده
مقاله رشد هوشمندانه
مقاله شهر يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زادگان مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: رستم يزدي بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اثر افزايش چشمگير نرخ رشد جمعيت ايران در قرن اخير و به اوج رسيدن آن در دهه ۱۳۶۰ و نگرش دوران مدرنيسم، رشد شهرها قابل مقايسه با دوره هاي قبل نمي باشد. نحوه رشد شتابان در برخي از شهرها حالتي پراکنده و گسسته داشته و با اتلاف اراضي کشاورزي و باغي حاشيه شهرها و تضييع منابع محيط زيست همراه بوده است. اين پديده در محافل علمي رشد پراکنده شهر ناميده مي شود. مشکلات ناشي از رشد پراکنده شهرها در آمريکاي شمالي واکنش هايي به دنبال داشته که منجر به ارايه نظريه رشد هوشمندانه شده است.
شهر يزد نمونه اي است که بيشترين آسيب را از رشد سريع و پراکنده متحمل شده است. دلايل و شکل رشد پراکنده شهر در کشورهاي مختلف متفاوت است، اما نتايج و مشکلات حاصل از آن تا حد زيادي مشابه با ايران است. بنابراين مي توان از راه حل رشد هوشمندانه، پس از انطباق آن با شرايط ويژه شهر يزد بهره برد.
در اين پژوهش پس از شناسايي مشکلات مربوط به رشد پراکنده، با استفاده از تجربيات ساير کشورها و با توجه به شرايط ويژه شهر يزد راهبردهايي تدوين شده که مي تواند وضع موجود را بهبود بخشيده و از ادامه رشد پراکنده در آينده جلوگيري کند.