مقاله بهره گيري از محصولات زراعي به عنوان گياه تله براي كنترل گل جاليز مصري Orobanche aegyptiaca در گوجه فرنگي در شرايط گلخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بهره گيري از محصولات زراعي به عنوان گياه تله براي كنترل گل جاليز مصري Orobanche aegyptiaca در گوجه فرنگي در شرايط گلخانه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گل جاليز مصري
مقاله گياه تله
مقاله گياه محرک
مقاله کنترل زراعي
مقاله کنترل بيولوژيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صيامي كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: وزان سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاربرد گياهان محرک و تله يکي از روش هاي زراعي و بيولوژيکي براي کاهش بانک بذر گل جاليز در خاک مي باشد. براي ارزيابي واکنش بذور گل جاليز مصري به ترشحات ريشه ۱۷ گياه زراعي، در گلدان ها، ۱۰ – ۱۵ ميلي گرم از بذور گل جاليز با بستر کاشت مخلوط شده و گياهان زراعي مورد آزمايش در آن کاشته شدند. بعد از ۴۰ روز گياهان کف بر شده و گياهچه هاي گوجه فرنگي ۷ برگي جايگزين آن ها گرديد. در نهايت وزن تر و خشک و تعداد ساقه هاي هوايي گل جاليز پس از کف بر شدن و پس از برداشت گوجه فرنگي و نيز وزن تر و خشک گوجه فرنگي مورد محاسبه و تجزيه و تحليل قرار گرفت. آزمايش در گلخانه به صورت طرح کرت هاي كاملا تصادفي با چهار تكرار انجام شد. در اين آزمايش شبدر برسيم به عنوان گياه محرک قوي و آفتابگردان و فلفل به عنوان گياهان محرک ضعيف تشخيص داده شدند. هم چنين کتان و سورگوم جارويي به عنوان گياهان تله قوي و پنبه، لوبيا چيتي، نخود، عدس، باقلا گياهان تله ضعيف بودند. ساير محصولات نظير گندم، جو، ذرت، چغندرقند، کنجد و سويا به عنوان ميزبان و به عنوان گياه محرک و تله شناخته نشدند.