سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدنبیل کهفی – شرکت توزیع نیروی برق استان قم

چکیده:

انگیزه از مهمترین عوامل ارتقا کیفیت کارها در هر سازمان می باشد که ایجاد و افزایش آن تا حد زیادی با عملکرد و برنامه های مدیریت در ارتباط می باشد. چنانچه افراد بر اساس میزان وظیفه شناسی و تعهد خود در انجام صحیح و به موقع کارها مورد تشویق و یا تنبیه قرار گیرند، میزان انگیزش در بهبود کارکرد افزایش هخواهد یافت. نخستین گام در این راه ارزیابی و تعیین سطح کیفی عملکرد افراد است و پس از آن تعیین فاکتور و یا معیاریکه بر اساس آن بتوان افراد را طبقه بندی کردع و در مورد آنها تصمیم گیری نمود.