سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحسن پناه –
مجید یحیائی –
رقیه اسلامی –
آزاده حسن پناه –

چکیده:

وضعیت کنونی استعدادها ی پژوهشی کشور از جمله متخصصین و نیروهای زبده، به شکلی است که در بسیاری از زمینه ها و برنامه ها ی توسعه ا ی می توان با بهره گیری از وجود ا ین مجموعه عظیم توانمندی ها، کشور را در رسیدن به دستاوردهای بزرگ علمی یاری نمود و بویژه در ا ین مسیر ضمن دست یابی به فناوری های جدید و روشها ی بدون ریسک یا کم خطر، با رعا یت هزینه بسیار اندک و پرهیز از روش آزمون و خطا به ا ین مهم دست یافت . رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دیدار رؤسای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی سراسر کشور، با اشاره به هدف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور برای رسیدن به رتبه اول علمی منطقه، تأکید نمودند : نقشه جامع علمی، مهمترین نیاز کشور است که باید با ترسیم آن و بر اساس زمان بندی و با راهبردی مشخص به سطوح بالای دانش روز و جهش علمی دست یابیم . دراین میان، برای دانشمندان و پژوهشگران کشور، بسیار مایه مباهات است که مقام معظم رهبری، در بسیاری از مجامع وسخنرانی ها و دستورات راهبردی، سخن از لزوم » علم محور بودن « همه فعالیت های کشور دارد . در راه دست یابی به این راهکار در ی سال ها ی گذشته اقدامات انجام شده است که از آنجمله می توان به سرمایه گذاری، کسترش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و توجه به تحصیلات تکمیلی اشاره نمود . همچنین بر اساس گزارش توسعه انسانی
سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ ، در ایران تعداد پژوهشگران شاغل در فعالیت های تحقیق و توسعه طی سال های -۲۰۰۳ ۱۹۹۰ برابر ۴۶۷ نفر در هر میلیون نفر بوده است . در حال حاضر نیز حدود ۱۲۰۰ پژوهشگر در هر میلیون نفر جمعیت وجود دارد که با استانداردهای جهانی فاصله ز یادی دارد . اما علی رغم تمامی معضلات موجود، چنانچه تعاونی ها ی پژوهشی، و در ا ین بحث بویژه تعاونی ها ی فارغ التحصیلان دامپزشکی، در کشور به شکلی پویا شکل گرفته و فعال شود و مدیران دستگاه ها ی اجرائی و واحدهای تولیدی و خدماتی، با اعتقاد عملی، ملزم به بکارگیری پژوهش در اجرای برنامه خود گردند در اینصورت ضمن توسعه اعتبارات پژوهش ( که این عدد در کشورهای توسعه یافته بین ۳ تا ۵ درصد است و در کشور ما متاسفانه حدود ۰/۶ در صد است ) ، طرح ها و برنامه ها ی سازمان ها با دقت، سرعت، ظرافت و با طول عمر مفید به انجام می رسد و از افت و پرت و تکرار منابع کشور جلوگیری می شود، رشد و توسعه علوم مختلف در کشور متناسب با نیازها می شود و نتا یج تحقیقات تبدیل به محصول، خدمات قابل عرضه مورد نیاز مردم و سازمان ها و ثروت ملی می شود که متاسفانه ا ین عدد در حال حاضر برا ی تحقیقات ها ی انجام شده از هر ۳۰ هزار ا یده محققان ا یرانی تنها یک ایده تبدیل به محصول و خدمات قابل عرضه در بازار می شود . در این طرح، و با فعال نمودن تعاونی ها ی پژوهشی دامپزشکی می توان در مورد اولو یت ها ی تجاری سازی فناوری نیز اقدام نمود ( با توجه به ا ینکه در حال حاضر پتانسیل علمی کشور نسبت به پتانسیل فناوری به مراتب بیشتر است چون علم در خدمت تولید و توسعه فناوری به صورت یک پارچه در نیامده است ) و با ید پتانسیل ها بررسی و شناسا یی شوند تا رساله ها و طرحهای تحقیقاتی که قابلیت تولید و اجرا را دارند در اولویت قرار گیرند . از مزایای د یگر تعاونی ها ی پژوهشی دامپزشکی می توان به ا ین موارد نیز اشاره نمود : انجام تحقیقات پیوسته به جای مطالعات موازی، ایجاد اعتماد صنعت، سازمان ها و توده جامعه به پژوهش ( و در نتیجه اجرا ی طرحها ی خاتمه یافته، اعتماد مردم به عملکرد دستگاه ها و صنا یع و وا حدها ی تولیدی کشور ) ، درآمدزا