سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیما ضیایی – دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
محمد حسن کدیور – دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

بررسی تغییر شکل جوشکاری و تنش های پسماند برای قابلیت جوشکاری مواد ، اتصال و پیوستگی سازه ها از اهمیت ویِژه ای برخوردار است . کنترل تغییر شکلهای جوشکاری در حین جوشکاری از نظر راندمانبالاتر ساخت به مراتب از ر وشهای تصحیحی بعد از جوشکاری یا سایر متدها مقبول تر و پذیرفتنی تر است . یکی از مهم ترین پارامترهای جوشکاری که می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر مقدار و پراکندگی تنش هایپسماند و تغییر شکل های جوشکاری داشته باشد ترتیب های مختلف جوشکاری است . در این پژوهش دو روش لایه ای و آبشاری با بهره گیری از مدل سه بعدی ترمو -ویسکوپلاستیک جفت نشده، با کمک روش اجزائ محدود مدل شده است . بر اساس داده های به دست آمده مقدار تنش های پسماند و تغییر شکل ها در روش آبشاری در مقایسه با روش لایه ای از مقدار کمتری برخوردار هستند که می تو اند دلیل بر عملیات حرارتی بهتر روش آبشاری نسبت به لای های باشد.