سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهرام کیخائی – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر, دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین سرایی – استاد یار دانشکده برق و کامپیوتر, دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه با رشد فن آوری اطلاعات داده ها با سرعت بی سابقه ای ایجاد و انباره سازی میگرد د. داده کاوی اطلاعات قادرست تا الگوهای پنهان, رفتار داده و روند رشد آینده آن را آشکار نماید. در این مقاله بر اساس آنالیزهای آماری و داده کاوی اطلاعات پروژه های نیرورسا نی ٣ که عملیات اجر ایی آنها در شهرستان نیشابور در اثنای سالهای ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۴ شروع و به اتمام رسیده اس ت, نسبت به تحلیل وضعیت اجرائی این نوع از پروژهها اقدام گردید. با اعمال رگراسیون خطی بر اطلاعات پروژههای نیرورسانی اجراء شده, وضعیت اجرائی این نوع از پروژههای در سال ۱۳۸۵ پیش بینی و بر این اساس الگوی نظارتی این نوع از پروژه مهیا گردید . با کلاسه بندی اطلاعات الگوهایی در راستای پیش بین ی فعالیت پیمانکاران و مدت زمان اجرای این نوع از پروژهها تهیه و با کاوش قواعد مشارکت ٤ الگوهای جالبی در خصوص مدت زمان اجرای شبکه بر اساس طول شبکه ارائه گردید. در انتها با کلاسه بندی اطلاعات الگوهایی مناسب در راستای نظارت بهینه و مدیریت ریسک سرمایه گذاری برای پیمانکاران و متقاضیان تامین برق ارائه شده است.