سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

کامران رضائی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع پردیس داتشکده فنی دانشگاه تهران،ایر
مهدی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع پردیس دانشگاه تهران،تهران، ایرا
بختیار استادی – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس،

چکیده:

از انجا که نظریه مهندسی مجدد نظریه نسبتا جدیدی برای بهبود کسب وکار است،روش ها و رویکردهای آن همچنان در حال توسعه اند و از آنجا که کاربرد مفاهیم مهندسی مجدد می تواند فرم های مختلفی به خود بگیردمتدولوژی های آن نیز از یکدیگر متمایزند، زیرا تاکید بر روی برخی فاکتور ها ئر یک پروژه مهندسی مجدد فرآیندها یک متدولوژی مخصوص سازمان خود با توجه به مراحل کلیدی و پارامترهای اصلی طراحی می کند. رویکردها و متدولوژی متفاوتی توسط محققان برایمهندسی مجدد ارائه شده است که می توان دسته بندی های مختلفی برای آنها در نظر گرفت. در این مقاله سعی شده است که با بهره گیری از متدولوژی های موجود در زمینه BPR و توجه به رویکردهای نوین مدیریتی، یک الگو و متدولوژی موثر و اثر بخشی پیشسنهاد گررد تا با توجه به این پارامترها بتوان درصد موفقیت پروژه های BPR را افزایش داد.لازم به ذکر می باشد که برای پیاده سازی پروژه بر اساس این الگو، ترتیب مشخص و ثابتی جهت بهره گیری از این رویکردها نمی توان متصور شد.زیرا مباحثی همچون مدیریت تغییر،یادگیری و… جزو لاینفک گام های مختلف متدولوژی می باشد.اما جهت به تصویر کشیدن و نظم حاکم بر متدولوژی این ترتیب در نظر گرفته شده است.