سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا علی فلاح زاده –
محمدتقی قانعیان –
مریم دهقانپور –
محمدرضا فلاح دخت –

چکیده:

تاکنون روشهای مختلفی جهت تصفیه آب ارائه گردیده است که اکثراً بر پایه استفاده از گندزداهای شیمیایی و بعضاً پرتودهی استوار می باشد، حال اگر تمام این روشها را قابل دسترسی فرض کنیم و آنها را از لحاظ کیفیت عملیات گندزدایی مقایهس کنیم، با انبوهی از فرضیات و سوالات نشأ گرفته از عدم اطمینان به روش مورد نظر روبرو خواهیم شد، سئوالاتی در مورد «سادگی عمل»، «نحوه اجرا»، «سالم بودن فرایند»، «محصولات فرعی تولیدی»، «هزینه دسترسی» و … با بررسی دقیق بحث به این نتیجه می رسیم که مهمترین پارامتر در انتخاب گندزدا و یا روش تصفیه شامل انجام پروژه تصفیه با بالاترین کیفیت و کمترین خطر بهداشتی، باقابلیت دسترسی ساده و هزینه کم می باشد، مطمئناً روشی که بر پایه تأئید نکات فوق باشد می تواند در اکثر مواقع بویژه در زمان اضطرار که موارد ذکر شده از اهمیت دوجندانی برخوردار می باشند، پاسخگو باشد، لذا با توجه به موارد ذکرشده برآن شدیم تا با لحاظ کردن تمام جزئیات و فرض الکترولیز آب به عنوان روش مناسب جهت حذف برخی از ناخالصیهای میکروبی و شیمیایی به مطالعه در این زمینه بپردازیم و در نهایت نتایج را در غالب طرحی عملی ارائه دهیم. روش اجرا : در این پروژه با فرض الکترولیز آب به عنوان یک روش تصفیه، به بررسی نحوه عملیاتی کردن این طرح پرداختیم، در این راستا با بررسی متون گسترده صورت پذیرفته بر پایه اطلاعات موجود، مدلهای مختلفی ارائه گردید تا در نهایت بتوان روش تصفیه ای را بر پایه بایدها و نبایدهای بهداشتی ارائه داد، در این طرح از E.coli بعنوان شاخص در تصفیه باکتریولوژیک استفاده گردید، و در نهایت مجموع بررسی متون و مطالعات آزمایشگاهی در قالب پایلوت مدل مورد نظر تهیه و مورد آزمایش قرار گرفت. بحث و نتیجه گیری: با توجه به گستره مطالعاتی، پایلوت طرح برمبنای الکترولیز آب تهیه گردید، جهت مطالعه میزان پاسخگویی طرح به بررسی آزمایشگاهی پایلوت با استفاده از نمونه های کنترل شده آب آلوده به E.coli و منظور کردن پارامترهایی نظیر شدت آلودگی، مدت زمان گندزدایی، بررسی محصولات جانبی و … صورت پذیرفت. نتایج تصفیه باکتریولوژیک برای نمونه های تنها الکترولیز شده مؤثر و تمامی باکتریها از بین رفته بودند، اما برای قابل اجرا نمودن طرح می بایت زمان عمل تا حد ممکن کاهش یابد لذا انجام این عمل در قالب یک مدل ویژه قابل اجرا می بود، که با ساخت مدل مورد نظر و بررسی نتایج حاصله از آزمایشات میکروبی حداقل زمان ۵ دقیقه توانست نمونه های دارای MPN بالای ۱۱۰۰ را حذف میکروبی نماید.