سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بابک مظلوم نژاد میبدی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مشاور
سودابه دباغ رضایی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع کارشناس شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

چکیده:

به منظور فعال تر نمودن بازار سرمایه درایران مهمترین عامل بالا بردن تعداد فعالان در بازار است با عنایت به روند تحولات در بازار و بررسی تنگناهای آن می توان به یکی از این تنگناها بخلا فرهنگی، مناسب برای مشارکت در بازار اشاره نمود. عمر بازار سرمایه درایران بیش از چهار دهه می باشد و این بازار فراز و نشیبهای بسیاری را پشت سرگذاشته است که خود عامل مهمی درجهت عدم دستیابی آحاد مردم به فرهنگ مناسب استفاده و مشارکت در بازار سرمایه بوده است برخورداری از فرهنگ مناسب ابتدا مستلزم آن است که مشتریان بلوغ و آمادگی لازم را در زمینه های اقتصاد مفاهیم بازار و فناوری اطلاعات و ارتباطات کسب نمایند. دراین مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات از منظر تسهیل نمودن آموزش مبانی: استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، اشنایی با اصول اقتصادی لازم برای مشارکت در بازار، چگونگی فعالیت در بازار سرمایه فرهنگ سازی و پدیدآوردن سازوکارهای لازم رد راستای پویایی و تعامل با دیگر بازارهامورد نقد و بررسی قرار می گیرد و در انتها نیز راهکارهای ممکن در این راستا با توجه به وضعیت بازار ایران ارایه می شود