سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهرام نصیری – پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور
شهلا جوهری – پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور
عرفان تنهایی – پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور

چکیده:

توسعه در کلی ترین معنای آن، بسط ، گسترش و استفاده بهینه از همه منابع موجود یک کشور است. سرمایه، فناوری و بازار فروش ابزارهای ضروری تحقق این امرهستند.
در این راستا باید گفت ایران سرزمینی با منابع معدنی قابل توجه است که بدلیل عدم سرمایه گذاری مناسب، کمتر مورد بهره برداری قرار گرفته اند. یکی از دلایل این امر فقدان اطلاعرسانی مناسب مطابق نیاز سرمایه گذاری داخلی و خارجی بوده است.
از سوی دیگر دستاوردهای اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، زمینه ساز پیشرفت های چشم گیر در رابطه با خط مشی های کلان سرمایه گذاری شده است. پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور، با تکیه بر دانش فنی، فرایند گردآوری، ساماندهی، ارائه و گسترش داده های علوم زمین [از طریق اینترنت و شبکه های داخلی] را مد نظر قرار داده است. روند جمع اوری، مداوم، پیوسته و با دیدگاه به روز رسانی آنها است. در این میان پردازش، دسته بندی و حفظ و نگهداری اصولی اطلاعات هدف اصلی درجلوگیری از پراکندگی است که خود زمینه ساز ارائه مطلوب داده هاست. این نوشتار با محور قرار دادن مسئله حمایت و جذب سرمایه گذاری در بخش معدن به مدل سازی نیاز سرمایه گذار این بخش پرداخته است. بر این اساس بیان می گردد که ساماندهی و تدوین پایگاه داده سرمایه گذاری ، راهکاری نوین و مناسب ، در از بین بردن موانع حاصل از تنوع محیط و قالب بندی داده های مورد نیاز سرمایه گذار است.