سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی خوش نظر – کمربند مشکی شش سیگما BB کارشناس مهندسی مکانیک مدیریت کنترل کیفیت شرکت ا
حبیب کراری – کمربند مشکی ارشد شش سیگما BBکارشناس ارشد مهندسی صنایع مدیریت برش و پرس ش
فواد حسن میرزایی – کمربند سبز شش سیگماGB کارشناس ارشد مهندسی صنایع شرکت ایران خودرو

چکیده:

متدولوژی شش سیگما از جمله رویکردهای نوین حل مساله است که با تعریف و اجرای سیستماتیک پروژه های بهبود در قالب فازهایی مشخص و با تمرکز بر کاهش نوسانات و عیوب فرآیندها، سازمان ها را در دستیابی به اهداف و استراتژیهایشان یاری می نماید. در مقاله حاضر، گزارشی کاربردی از موردکاوی چگونگی بکارگیری موثر ابزارهای کیفی وبطور خاص روش طراحی آزمایشات DOE) در یکی از پروژه های بین واحدی CROSS FUNCTIONAL) موفق اجرا شده بر مبنای متدولوژی شش سیگما در شرکت ایران خودرو که در راستای کاهش ضایعات و عیوب و افزایش عبور مستقیم محصولات خطوط پرسی پرس شاپ مکانیزه این شرکت تعریف و اجرا شده و نتایج حائز اهمیتی درپی داشته ارائه شده است که بویژه با توجه به شرح چگونگی بکارگیری عملی و موفق ابزارها و تکنیکهایی همچون طراحی آزمایشات در قالب رویکرد شش سیگما می تواند تجربیات مفیدی در اختیار علاقمندان به این متدولوژی قرار دهد.