سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهروز باشکوه – گروه زمین شناسی، دانشکده ی علوم، دانشگاه تهران
جمشید حسن زاده – گروه زمین شناسی، دانشکده ی علوم، دانشگاه تهران
فرخ برزگر – مرکز سنجش از دور ایران

چکیده:

نقشه ی زمین شناسی تهیه شده توسط آلنباخ در ۱۹۶۶ کماکان به عنوان مرجع اصلی زمین شناسی آتشفشان دماوند و کارهای انجام شده ی بعدی از جمله برگه ی زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰دماوند چاپ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ( تلفیق امامی و باباخانی ) به حساب می آید. مقاله ی حاضر استفاده از فناوریهای مدلسازی سه بعدی و تجزیه و تحلیل داده های لندست TM را به عنوان راهکاری در جهت تصحیح کاستی های نقشه هعای مذکور و کمک به مطالعات تکمیلی صحرایی مورد بررسی قرار می دهد. به عنوان اولین قدم، مدلسازی سه بعدی، با استفاده از نقشه های توپوگرافی، و تلفیق آن با نقشه ی زمین شناسی موجود و تصویر ماهواره یی، امکان تهیه ی نقشه ی زمین شناسی سه بعدی و تصویر ماهواره یی سه بعدی و در نتیجه مقایسه ی این دو را فراهم آورد و در نهایت به مشخص شدن کاستی هایی در نقشه ی زمین شناسی مذکور رهنمون شد: ۱- وجود مجموعه های دگرسانی گرمابی در حوالی یخچال یخار واقع در بخش بالایی دره ی تلو ( تلخ رود) در شمال شرق آتشفشان دماوند. این مجموعه ها بازتابش بالایی را در محدوده ی طیفی باند ۵ لندست و جذب بالایی را در محدوده ی باند ۷ آن نشان می دهند که کاملاً با الگوهای استاندارد بازتابش برای رسهای گرمابی مطابقت دارد. ۲-اختلاف فاحش میان وضعیت بازتابش آهک لار با بازتابش برونزدی واقع در دره ی تلو که در نقشه ی زمین شناسی به عنوان سازند لار مشخص شده است ثابت می کند که برونزد مذکور چیزی به جز سازند لار است. مطالعات صحرایی بعدی، وجود یک توده ی نفوذی سینودیوریتی را به جای سازند لار نشان داد.