سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهیار عربانی – استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه گیلان
رحمت مدندوست – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی دانشگاه گیلان
شهره ربیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

هره گیری از منطق فازی در بسیاری از علوم مهندسی، عملیات روی داده ها را ساده تر می نماید . منطق فازی به دلیل نزدیکی به منطق انسانی بسیاری از تصمیم گیری ها را به صورت عملیاتی مشابه ب ا آنچه در ذهن انسان روی می دهد در آورده است . در این پژوهش با استفاده از منطق فازی روش نوینی برای تعیین مقاومت بتن درجا با استفاده از نتایج آزمایش اولتراسونیک و مشخصات بتن ارائه شده است . از آنجا که مقاومت بتن معمولاً باید بر اساس ساخت نمونه های آزمایشگاهی و صرف ۲۸ روز زمان صورت پذیرد، تعیین مقاومت بتن درجا با استفاده از روش اولتراسونیک علاوه بر اینکه بیانگر مقاومت بتن در محل است، سبب کاهش زمان و هزینه ی آزمایشگاهی و تسریع در انجام پروژه های عمرانی می شود. در این پژوهش با معرفی چهار تابع، سرعت امواج اولتراسو نیک، نسبت آب به سیمان، سن بتن و نسبت ریزدانه به درشت دانه به عنوان توابع ورودی و استفاده از استلزام منطقی ممدانی به عنوان عملگر منطقی، روش نوینی برای تعیین مقاومت بتن درجا ارائه می شود. اساس این روش استفاده از فرآیند Fuzzification- Defuzzification و انتخاب توابع ورودی و خروجی بر اساس داده های به دست آمده از مطالعات آزمایشگاهی انجام شده می باشد . در انتها پس از معرفی مدل فازی، مقایسه بین نتایج عملی و مدل فازی انجام شده است . مقایسه ی به عمل آمده بیانگر آن است که نتایج حاصل از تحلیل فازی نزدیک به نتایج واقعی حا صل از تستهای آزمایشگاهی است و از قابلیت اعتماد بالایی برخوردار است