سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

ماهیار سلطانی رفیعی – شرکت معدنی رایانه صدر
موسی نقره ییان – گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

چکیده:

در طبقه بندی داده های ماهواره ای، هر پیکس با توجه به مشخصات طیفی محاسبه شده، جزو یک کلاس خاص قرار می گیرد. در امر طبقه بندی داده های ماهواره ای، انتخاب نوع و تعداد باندهای مورد استفاده از عوامل بسیار مؤثر در میزان دقت طبقه بندی است. زیرا استفاده از باندهای زیاد در طبقه بندی نه تنها در افزایش دقت طبقه بندی مؤثر نیست، بلکه برعکس از دقت طبقه بندی می کاهد. همین طور، استفاده از باندهایی که دارای همبستگی بالایی هستند نیز، زمان لازم برای طبقه بندی را افزایش و دقت طبقه بندی را کاهش می دهد. بنابراین برای انجام عمل طبقه بندی، باید از باندهایی استفاده کرد که دارای همبستگی کمتر بوده و در نتیجه ترکیب آنها حاوی اطلاعات بیشتری باشد. در این تحقیق، به منظور انتخاب باندهای مناسب برای طبقه بندی تصاویر ماهواره ای منطقه ای در استان زنجان، از روش های تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و (Transfomed divergence (T.D استفاده شده است.