سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نسرین باقزی –
زینب محمدی زاده –

چکیده:

، نگهداری و تعمیرات براساس قابلیت اطمینان(RCM) روشی است که قابلیت اطمینان را با حداقل هزینه افزایش . میدهدCMMS یا "سیستم مدیریت نت کامپیوتری" یک مکان قابل اعتماد برای ذخیره اطلاعات است. ازCMMS میتوان اطلاعات لازم را برای کاندید کردن تجهیزاتی که نیاز به تجزیه و تحلیلRCM دارند بدست اورد . در ای ن مقاله ، در ابتدا به بررسی دقت و کمال اطلاعات ذخ یره شده در یک سیستم نت کامپیوتری پرداخته می شود و سپس با استفاده بهینه از منبع داده ها ی در دسترس و استخراج اطلاعات مورد نیاز به عنوان ورودی هایی برای تحلیلRCM زمینه برای بهبود در ،RCM فراهممی گردد .