سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد ربانی – دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده:

انسان به عنوان جزیی از جهان بزرگ آفرینش با مجموعه عظیمی از مخلوقات در ارتباط است و زندگی شایسته ی او در گرو تنظیم روابط مناسب باخویش، خالق هست ی، همنوعان و سایر موجودات است . حیوانات گوناگون مجموعه بزرگی از مخلوقات الهی هستند که انسان ها همواره با آنها در ارتباط بوده اند و از این رهگذر برخی نیازهای مهم خود را برآورده می نموده اند . بدون تردید جهان بینی انسان و اعتقادات او و بایدها و نبایدهای برخاس ته از انها در چگونگی ارتباط انسان و حیوانات نقش اساسی دارد . چنانچه این ارتباط مبتنی برتعالیم آسمانی صادره از جانب خالق حکیم و آفریننده دانای انسان و دیگر موجودات باشد دستیابی انسان به حیات طیبه و حفظ سرمایه های عظیم طبیعت برای حال و آینده میسور خواهد شد