مقاله بهسازي بافت هاي با ارزش روستايي؛ فرايندي از ذهنيت تا عينيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مسكن و محيط روستا از صفحه ۶۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بهسازي بافت هاي با ارزش روستايي؛ فرايندي از ذهنيت تا عينيت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معماري روستايي
مقاله بهسازي
مقاله بافت با ارزش و توسعه کالبدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جام كسري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بافت کالبدي روستاهاي ايران ضمن برخورداري از ارزش هاي معماري همانند سادگي و بي پيرايگي؛ داراي الگوهاي بصري و زيبايي شناختي، انطباق با محيط طبيعي، هماهنگي با عملکرد زيستي و معيشتي، استفاده از مصالح بوم آورد و دانش بومي است. در اين ميان بافت کالبدي برخي از روستاهاي کشور به دليل برخورداري از ويژگي هاي خاص معماري، تاريخي و فرهنگي به عنوان ميراثي ارزشمند و بجاي مانده از نياکان ما به شمار مي رود که حفظ و نگهداري آن ها از اهميت فراواني برخوردار است. از اين رو، انجام اقدام مناسب براي بهسازي و حفظ ذخاير کالبدي و ثروت هاي فرهنگي موجود در اين روستاها ضرورت مي يابد. در اين رهگذر، بنياد مسکن انقلاب اسلامي به عنوان متولي توسعه کالبدي روستاهاي کشور با هدف حفاظت و احياي بافت کالبدي با ايده و راهکارهاي نوين و صيانت از اصالت فرهنگي، تاريخي و کالبدي-فضايي روستاها، شناسايي، مطالعه، طراحي و اجراي طرح بهسازي بافت باارزش در ۲۰ روستاي منتخب را در برنامه سوم توسعه به انجام رسانيد و در ادامه روند مطالعه ۳۵ روستا را نيز در برنامه چهارم توسعه در دستور کار قرار داد. مقاله حاضر در پي آن است که با رويکردي جانبدارانه از طرح هاي بهسازي بافت هاي با ارزش روستايي، و با روش تحليلي-اسنادي به شناسايي، تشريح اهداف، شاخص ها و اقدامات انجام يافته به عنوان راهبردي در جهت گيري هاي بنياد مسکن در بخش مسکن و عمران روستايي بپردازد.