مقاله بهسازي گفتار مبتني بر روش ترکيبي تفاضل طيفي و برنامه نويسي ژنتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مهندسي برق مدرس (فني و مهندسي مدرس) (MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING( از صفحه ۲۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بهسازي گفتار مبتني بر روش ترکيبي تفاضل طيفي و برنامه نويسي ژنتيک
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه نويسي ژنتيک
مقاله تفاضل طيفي
مقاله گفتار نويزي
مقاله بهسازي گفتار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سديدپور سعيده سادات
جناب آقای / سرکار خانم: همايون پور محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فسنقري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بيشتر محيط هاي زندگي، نويزهاي مختلفي حضور دارد که داده هاي صوتي را تخريب مي کند. در اين مقاله روشي را معرفي مي کنيم که در آن با استفاده از برنامه نويسي ژنتيک، نويز افزوده شده به داده هاي صوتي کاهش داده مي شود تا داده هاي با کيفيت بهتري به دست آيد. به اين منظور ترکيب دو روش تفاضل طيفي و برنامه نويسي ژنتيک براي بهسازي گفتار پياده سازي شده است. در اين روش در مرحله اول، نويز به روش تفاضل طيفي کاهش مي يابد. در گام بعدي، براي بهسازي بيشتر، از روش برنامه نويسي ژنتيک استفاده مي شود. در اين گام درخت هايي آموزش داده مي شود که گفتار خروجي الگوريتم تفاضل طيفي را به داده هاي تميزتري نگاشت مي کند. برتري روش ترکيبي پيشنهادي در بهسازي گفتار اثبات شده و بهبودي در حدود ۲ تا ۶٫۵ دسي بل در نسبت سيگنال به نويز حاصل شده است. مقايسه روشهاي برنامه نويسي ژنتيک، شبکه عصبي، تفاضل طيفي و روش ترکيبي حاضر در بهسازي گفتار نشان مي دهد که در مجموع، روش ترکيبي تفاضل طيفي- برنامه نويسي ژنتيک نسبت به ساير روشها نتايج بسيار بهتري را ارايه مي کند.