سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرتضی حاجی فتحعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

معمولا برای جلوگیری از تغییر شکل های ورق ستون ، درمقابل نیروهای ناشی از انتقال بارهای کششیفشاری بال تیر به ستون، از ورق های پیوستگی در داخل ستون استفاده می شود. نصب و جوشکاری ورق پیوستگی داخل ستون معمولا دشوار می باشد و نیاز به برشکاری و جوش کاری ورق ستون در وجه چهارم در نزدیکی اتصال دارد. در این تحقیق با مدل سازی اجزاء محدود و تحیل غیر خطی مادی و هندسیی تحت تاثیر بارگذرای منوتونیک، به بررسی مدل های تقویتی اتصالات تیر به ستون با استفاده از ورق های مثلثی پیرامون با یا بدون بتن در داخل ستون و همچنین ورق های مثلثی پیرامونی توام با کاهش مقطع تیر در محل اتصال ورق مثلثی به صورت استخوانی درمقایسه با حالات استفاده از ورق پیوستگی داخل ستون پرداخته شده است. مطالعات انجام شده نشان دهنده آن است که اتصالات دارای ورق مثلثی پیرامونی و همچنین ورق های مثلثی به همراه بتن داخل ستون، دارای شکل پذیری قابل ملاحظه در تیر می باشد.